Zelfstandige behandelcentraEen zelfstandig behandelcentrum – kortweg ZBC - is een samenwerkingsverband van minstens twee medisch specialisten.  Het aantal ZBC’s is in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid.
Zelfstandige behandelcentra bieden - net als ziekenhuizen - medisch specialistische zorg. De meeste zelfstandige behandelcentra zijn gevestigd in de Randstad. Ze variëren in grootte en richten zich vooral op niet-klinische zorg met een hoog volume. Het gaat om planbare, minder complexe zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Stand-alone specialismen zoals orthopedie, oogheelkunde en dermatologie lenen zich hier bijvoorbeeld goed voor. Tussen 2007 en 2010 is het aandeel van zelfstandige behandelcentra in de markt voor medisch specialistische zorg gestegen van circa 1 naar circa 2,3 procent.
Het aantal centra is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Het exacte aantal ZBC’s is lastig te achterhalen: ruim 300 ZBC’s hebben een toelating verkregen op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Waarschijnlijk is circa de helft hiervan ook daadwerkelijk actief op de markt voor medisch specialistische zorg. De Wet Toelating Zorginstellingen is in 2006 ingevoerd om de marktwerking in de zorg te bevorderen. Met de inwerkingtreding van deze wet is het ‘harde’ onderscheid tussen ziekenhuizen en ZBC’s vervallen. Er bestaan alleen nog ‘instellingen voor medisch specialistische zorg’. In de praktijk wordt de term ZBC echter volop gebruikt.

Zie
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/zelfstandige-behandelcentra


Schermafbeelding 2018-03-14 om 21.22.41

Over Medinova
Medinova maakt onderdeel uit van een groep van zes klinieken op het gebied van orthopedie en wervelkolomchirurgie. We werken met verschillende merknamen: Medinova, NedSpine, Orthopedium en Stichting Orthopedie Rijnmond. We zijn op dit vakgebied een grote zorgaanbieder.
Doordat onze medisch specialisten zich aanvullend hebben gespecialiseerd op deelgebieden binnen de orthopedie en wervelkolomchirurgie bieden wij een hoge kwaliteitstandaard in orthopedische zorg in Nederland. Gezamenlijk beschikken we over 30 medisch specialisten in loondienst en 300 overige collega’s.
Wij vinden dat ieder mens zijn leven lang optimale vrijheid van bewegen moet kunnen ervaren.

De meeste behandelingen worden vergoed
In onze klinieken vindt voornamelijk verzekerde zorg plaats. De behandelingen die binnen de basisverzekering vallen, worden bij Medinova 100% vergoed. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts nodig wanneer u naar één van onze medisch specialisten gaat. Behandelingen buiten de basisverzekering worden soms vergoed in de aanvullende verzekering. Of dit voor u ook van toepassing is, kunt u nakijken in uw polis.

Kwaliteit bij Medinova
Kwaliteit staat bij de klinieken van Medinova hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te waarborgen is Medinova ISO gecertificeerd.
In onze klinieken vinden jaarlijks meer dan 100.000 patiëntencontacten plaats. Medinova geeft een duidelijk antwoord op de huidige ontwikkelingen in de markt. U bent op zoek naar snelle en goede zorg; Medinova biedt deze, met persoonlijke aandacht, uitstekende specialisten en de nieuwste inzichten op technologisch en medisch-wetenschappelijk gebied.

Onderdeel van NL Healthcare Clinics
Medinova is onderdeel van NL Healthcare. NL Healthcare richt zich binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg op zorgaanbieders met de ambitie om bovengemiddelde patiëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden.
Binnen de tweedelijns gezondheidszorg streeft NL Healthcare naar een leidende rol voor een aantal medische specialismen waar veel patiënten mee te maken krijgen. Hier is de meerwaarde van het realiseren van excellente en efficiënte zorg voor de patiënt het grootst. NL Healthcare doet dit door een gefocuste aanpak per specialisme en is inmiddels een van de grootste zorgaanbieders op het gebied van Zintuigen (Oogziekenhuis Zonnestraal), Bewegen (Medinova, Orthopedium, en NedSpine), en Huid (Dermicis).
NL Healthcare is een participatie van NPM Capital, een investeerder met een lange termijn visie op de gezondheidzorg.

Zie
https://www.medinova.com/over-medinova


Waarom Medinova?


Daarom Medinova https://www.medinova.com/over-medinova/daarom-medinova
Inmiddels is NL Healthcare gefuseerd met Bergman clinics, dit per 3 januari 2019Schermafbeelding 2018-03-14 om 21.21.05